Kremmerhuset

Hvordan reklamerer jeg?

Oppdatert

Melding om feil og mangler ved produktene skal overbringes oss skriftlig så fort som mulig etter at feilen oppdages. 

Kremmerhuset ønsker primært ikke å få varer med mangler/skader i retur, ta derfor kontakt med oss på kundeservice@kremmerhuset.no slik at det blir minst mulig bryderi for deg som kunde. 

Av bevishensyn legges bilder eller video av skaden/mangelen med i mailen.

Reklamasjonsretten gjelder i henhold til norsk lov. Reklamasjon og benyttelse av angrerett følger fastsatt norsk lov. Se forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

warning Created with Sketch.