Kremmerhuset

Hva skjer hvis ikke pakken hentes?

Oppdatert

Ved uavhentede pakker, uavhengig av årsak, påløper et uavhentetgebyr på 300,- for å dekke våre og speditørens kostnader (kostnader for lagring, frakt og returkostnader osv). 

Å krysse av for ”nektet mottatt” for å returnere pakken er heller ikke en tillatt praksis og pakken regnes da som uavhentet, med påfølgende gebyr.

Det resterende beløpet refunderes gjennom benyttet betalingsmetode. 

warning Created with Sketch.